Home » ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Τύπος μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ+2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: ΣΤ
Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα: Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη

Στόχος / σκοποί μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου εμβαθύνει σε ποιο εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν ικανότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων από πλευράς των φοιτητών, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Ασχολείται με τα προβλήματα (άμεσα και έμμεσα) που δημιουργεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στον άνθρωπο, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα αυτό είναι επίσης μια ανάλυση από τεχνολογικής πλευράς, στα θέματα που αφορούν και σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από πλευράς των σπουδαστών τόσο της σημασίας της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, των εννοιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των τεχνολογιών αντιρρύπανσης, όσο και η ανάπτυξη μιας οικολογικής αντίληψης, μιας αντίληψης πολύ στενά συνδεδεμένης με την προστασία του περιβάλλοντος, σε έναν εν δυνάμει ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη και επιστήμονα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος γενικότερα. Να μπορούν να περιγράφουν έννοιες σχετικές και να προσδιορίζουν τις αιτίες-πηγές που προκαλούν πρόβλημα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
 • Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια θέματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και να μπορούν, αφού γενικεύσουν το πρόβλημα, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.
 • Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των εννοιών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, να προβαίνουν σε νέους υπολογισμούς, να έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν σωστά τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα σχετικά προβλήματα και να παράγουν νέα γνώση, αποκτώντας ταυτόχρονα εμπειρία εφαρμογής.
 • Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα πιθανά συστατικά τους μέρη, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν παλαιότερες αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.
 • Να είναι σε θέση να μπορούν να αναθεωρούν αρχικές απόψεις που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αντιμετώπισή της, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (για παράδειγμα τις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και από μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα).
 • Να είναι σε θέση να προβαίνουν σε διαδικασίες μετρήσεων, γνωρίζοντας άριστα τον χειρισμό κατάλληλων μετρητικών διατάξεων και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις, προτείνοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη λύση.
 • Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιγραφή μαθήματος: Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 1. Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας-ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα
 2. Ατμοσφαιρική χημεία-ατμοσφαιρικοί ρύποι
 3. Εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων στην ατμόσφαιρα
 4. Μέθοδοι και τεχνολογίες καταγραφής και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 5. Σύγχρονες τεχνολογίες αντιρρύπανσης στην ηλεκτροπαραγωγή
 6. Τεχνικές αντιρρύπανσης στον τομέα των μεταφορών
 7. Βιομηχανία και ατμοσφαιρική ρύπανση
 8. Κατοικία-κεντρικές θερμάνσεις και αέριοι ρυπαντές
 9. Τεχνολογία και εξοπλισμός αντιμετώπισης προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βιομηχανία, τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, στην ηλεκτροπαραγωγή, κ.λπ.
 10. Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 11. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
 12. Θερμική άνεση-δυσφορία & μικροκλίμα
 13. Λήψη αποφάσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Χρήση διατάξεων καταγραφής της συγκέντρωσης οξειδίων του αζώτου και του θείου

Χρήση διατάξεων καταγραφής της συγκέντρωσης επιφανειακού όζοντος

Χρήση διατάξεων καταγραφής της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων

Επίδραση καταλυτικών μετατροπέων οχημάτων στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Επίδραση του ανέμου στη διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές

Δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ποιότητα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων

Δείκτες θερμικής άνεσης-δυσφορίας του πληθυσμού

Επιπτώσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Μιχάλης Λαζαρίδης. Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας. Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, ISBN 978-960-418-246-6, 2010, Θεσσαλονίκη
 2. Αθανάσιος Γ. Τριανταφύλλου. Ατμοσφαιρική Ρύπανση-Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα-Σύγχρονες Τεχνικές Μέτρησης. ISBN 960-90103-1-8, 2004, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη
 3. Ιωάννης Γεντεκάκης. Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, έλεγχος & εναλλακτικές τεχνολογίες. Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-394-6, 2010, Αθήνα.
 4. Καλδέλλης Ι., Χαλβατζής Κ., 2005, Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη: Αειφορία και Ανάπτυξη- Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη/960-351-589-2.
 5. Burden F.R., Foerstner U. and McKelvie I.D., 2002. Environmental Monitoring Handbook. ISBN: 9780071351768, The McGraw-Hill Companies, Inc
 6. Lodge J.P., 1998. Methods of air sampling and analysis. 3rd Edition, ISBN 0-87371-141-6, Lewis Publisher (NY-USA)
 7. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D. and Stern A.C., 1994. Fundamentals of air pollution. 3rd Edition, ISBN 0-12-118930-9, Academic Press, Elsevier (USA)
 8. Wight G.D., 1994. Fundamentals of air sampling. ISBN 0-87371-826-7, Lewis Publisher (NY-USA)

 

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Login