Καλώς ήλθατε

 

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και ευελπιστούμε με τις σελίδες του να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην ενημέρωση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Τμήμα.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., το παλαιότερο και μεγαλύτερο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, έχει ως αποστολή τη μετάδοση εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων καθώς και την ενθάρρυνση των εφαρμογών τους.

Το Τμήμα επικεντρώνεται σε κλασικά αλλά και σε σύγχρονα πεδία της Μηχανολογίας με συνεχή παρουσία σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του είναι να δώσει στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια αλλά και να διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης και εργασίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες προοπτικές για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ή / και για συνέχιση των σπουδών μέσα στις έντονες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. διαρκεί οκτώ τυπικά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα γενικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων και μαθήματα ειδικότητας. Στο τελευταίο εξάμηνο όλοι οι σπουδαστές πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση και εκπονούν πτυχιακή εργασία, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων, τόσο σε παραδοσιακά όσο και σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ίδιο το Τμήμα και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πιστεύουμε ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη από την πολιτεία, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. έχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις να αναπτυχθεί και να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας. Εμείς ως μέλη του Τμήματος δεσμευόμαστε για συνεχή και δημιουργική προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και στο ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε διαρκώς τη βελτίωση των υποδομών, των διαδικασιών, της εκπαίδευσης και κάθε είδους δραστηριότητας που επηρεάζει στο καλύτερο τις συνθήκες των σπουδών αλλά και τις προοπτικές των αποφοίτων μας στο μέλλον.

Εκ μέρους του Τμήματος

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Στεργίου – Καθηγητής

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Login